Belangrijke schakel voor de varkenssector

PALI Group is volop actief in de bemiddeling van biggen, vleesvarkens en slachtzeugen. Zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt proberen we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Met onze eigen slachterij zorgen we voor een optimale verwaarding van de vleesvarkens.

Opgave levering varkens

Kwaliteit & dierwelzijn

De varkens die wij bemiddelen staan bekend om hun kwalitatief en gezondheidstechnisch goede conditie. Dit komt vooral door de aandacht die de gehele keten heeft voor het welzijn, de voeding en de leefomstandigheden van het varken. Wij zijn er trots op dat we hier vanuit PALI Group een bijdrage aan leveren. Dankzij onze eigen, gespecialiseerde slachterij en uitsnijderij bieden we een verticale ketenintegratie. Hiermee zorgen we voor een betere ketenbeheersing en kwaliteitsborging. We kunnen als ketenregisseur zo nog beter en klantgerichter produceren.

In- en verkoop

PALI Group heeft een goed, persoonlijk contact met de varkenshouders. We weten daardoor wat we kopen en van wie. We staan garant voor kennis én kwaliteit.

Lees meer over de in- en verkoop van levend vee.

Houderij

PALI Group is de vaste partner van een groot aantal varkenshouderijen en vervullen we een belangrijke, ondersteunende en adviserende rol.

Lees meer over de varkenshouderij.

Transport

We verzorgen al het transport van en naar de houderijen en naar de slachterijen. We hebben daar vaste, professionele chauffeurs en eigen, speciaal geconditioneerde vrachtwagens voor.

Lees meer over ons veetransport.

Varkensslachterij

PALI Group heeft een eigen professionele slachterij. Deze gespecialiseerde slachterij voor vleesvarkens draait het hele jaar door en verwerkt ruim 2.400 dieren per dag. Op dezelfde locatie in Geldrop zit ook een uitsnijderij.

Lees meer over onze varkensslachterij.

Uitsnijderij

Naast een slachterij heeft PALI Group ook een eigen uitsnijderij voor varkensvlees. In deze uitsnijderij op dezelfde locatie in Geldrop verwerken we meteen de dag na de slacht het varkensvlees.

Lees meer over onze uitsnijderij.

Verkoop

Vanuit onze eigen slachterij leveren we varkensvlees aan de vleesverwerkende industrie. Onder de schakel 'in- en verkoop' vindt u meer informatie over de verkoop van levend vee.

Lees meer over de verkoop van varkensvlees.