Belangrijke schakel voor de varkenssector

PALI Group is volop actief in de bemiddeling van biggen, vleesvarkens en slachtzeugen. Zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt proberen we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Met onze eigen slachterij zorgen we voor een optimale verwaarding van de vleesvarkens.

Opgave levering varkens

Kwaliteit & dierwelzijn

De varkens die wij bemiddelen staan bekend om hun kwalitatief en gezondheidstechnisch goede conditie. Dit komt vooral door de aandacht die de gehele keten heeft voor het welzijn, de voeding en de leefomstandigheden van het varken. Wij zijn er trots op dat we hier vanuit PALI Group een bijdrage aan leveren. Dankzij onze eigen, gespecialiseerde slachterij en uitsnijderij bieden we een verticale ketenintegratie. Hiermee zorgen we voor een betere ketenbeheersing en kwaliteitsborging. We kunnen als ketenregisseur zo nog beter en klantgerichter produceren.

In- en verkoop

PALI Group heeft een goed, persoonlijk contact met de varkenshouders. We weten daardoor wat we kopen en van wie. We staan garant voor kennis én kwaliteit.

Lees meer over de in- en verkoop van levend vee.

Houderij

PALI Group is de vaste partner van een groot aantal varkenshouderijen en vervullen we een belangrijke, ondersteunende en adviserende rol.

Lees meer over de varkenshouderij.

Transport

We verzorgen al het transport van en naar de houderijen en naar de slachterijen. We hebben daar vaste, professionele chauffeurs en eigen, speciaal geconditioneerde vrachtwagens voor.

Lees meer over ons veetransport.

Varkensslachterij

PALI Meat heeft een eigen professionele varkensslachterij waar we tot 15.000 varkens per week kunnen verwerken. Alle varkensvleesproducten die wij leveren, komen van vleesvarkens die we op een respectvolle manier slachten in onze slachterij.

Lees meer over de varkensslachterij van PALI Meat.

Uitbeenderij

Bij PALI Meat gaan we nog een stapje verder de keten in, spreken we andere klantsegmenten aan. Denk aan verdere uitbeenactiviteiten, op snit snijden en het klantspecifiek aanleveren van vleesonderdelen. Echt maatwerk dus.

Lees meer over de uitbeenderij van PALI Meat.

Verwerking

Naast varkensvlees met been en zonder been bieden we bij PALI Meat ook de mogelijkheid tot klantspecifieke verwerking, maatwerk producten. Dit doen we in onze uitbeenderij in Oss. Denk aan het zouten, traditioneel roken en verpakken van bacon of het klantspecifiek aanleveren van vleesonderdelen.

Lees meer over de verdere verwerking door PALI Meat.

Vrieshuis

Voor het invriezen van onze varkensvlees producten maken we gebruik van Vrieskade, het koel- en vrieshuis van PALI Group. Ons vrieshuis heeft een opslagcapaciteit van 45.000 m2, waar varkensvlees op verschillende manieren kan worden ingevroren. Alle ruimte dus om uw varkensvlees producten op de juiste manier in te vriezen én te bewaren.

Lees meer over ons vrieshuis.

Verkoop

Vanuit onze eigen slachterij en uitbeenderij leveren we varkensvlees met been, zonder been en op maat verwerkt. PALI Meat verkoopt zowel aan de vleesverwerkende industrie als aan de groothandel. Wij bieden een breed assortiment aan varkensvleesproducten. Indien gewenst ook toegespitst op uw specifieke wensen.

Lees meer over de service van PALI Meat.