Kwaliteit

Kwaliteit op alle fronten

‘Kwaliteit’ moet zich op alle fronten in de vleesproductieketen manifesteren. Daar maken we elke dag werk van.

De rode draad in de keten

Kwaliteit loopt als een rode draad door de hele keten. Van goede zorg voor de dieren in de veehouderijen tot voldoen aan alle (internationale) voorwaarden die van toepassing zijn op het transport, het slachtproces en de verwerking van de producten. Onze interne kwaliteitsdienst ziet daarop toe.

Kwaliteit, daar zijn we open over

Transparantie in kwaliteit is bij ons troef. Zo zijn dieren en vleesproducten van PALI Group altijd terug te traceren naar hun oorsprong. Verder registreren we in alle andere schakels in de keten wát we doen en hoe we het doen.

Onafhankelijke controles & certificaten

We ontvangen talrijke onafhankelijke instanties in onze bedrijven die met ons meekijken en keuringen en audits uitvoeren. Zoals KIWA KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector), KIWA CBS (Centraal Bureau Slachtveediensten) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). We zorgen er ook voor dat we voldoen aan de criteria van andere toezichthouders en (internationale) keurmerkorganisaties.

Bekijk al onze kwaliteitskeurmerken en certificaten

Meer weten over onze kwaliteitsbewaking en -procedures?