Inkoop kalveren

We besteden veel zorg en aandacht aan de selectie en inkoop van de kalveren. PALI Group koopt per jaar zo’n 340.000 slachtkalveren en 200.000 nuchtere kalveren in. Onze blanke en (jong) rosé kalveren zijn voor het overgrote deel geboren in Nederland en Duitsland.

kalverhandel-eigen selectiecentrum_DTZ6560.jpg

Eigen selectiecentra

Nuchtere kalveren gaan - nadat ze minimaal veertien dagen oud zijn - eerst naar onze selectiecentra. In deze verzamelcentra sorteren we de kalveren op gewicht, soort, klasse en algemene gezondheid. Op deze manier zorgen we ervoor dat we de verschillende houderijen het best passend aanbod kunnen presenteren.


Nuka’s & starters

Nuchtere kalveren (nuka’s) zijn jonge kalveren die alleen nog maar melk hebben gedronken. Starters zijn kalveren die al zijn afgewend van de melk en ook vast voer eten. PALI Group koopt zowel nuka's als starters in.

kalverhandel-nuchtere kalveren-en-starters-DTZ6117.jpg
Kalverhandel-vleeskalveren-DTZ6219.jpg

Vleeskalveren

Ook ‘vrije’ kalverhouders kunnen op PALI Group rekenen voor ondersteuning. Als partner voor de hele keten en alle schakels staan we klaar met neutraal advies, bijvoorbeeld over de voeding van de opgroeiende vleeskalveren.

We werken graag op een structurele manier samen met houderijen van vleeskalveren. We kunnen ze dan gericht adviseren om optimale resultaten te behalen. Ook kunnen we de verkoop van hun kalveren dan beter plannen richting de afzetmarkt. Een partnerschap zorgt voor een beter rendement voor de hele keten.


Handel in levend vee

Naast nuka's, starters en slachtrijpe kalveren kopen we ook volwassen stieren, vleesraskoeien die 3-4 keer een kalf hebben gekregen en slachtkoeien uit de melkveehouderij in. Ook voor deze volwassen runderen brengen we vraag en aanbod bij elkaar.

Onze inkopers zijn regelmatig aanwezig op een aantal bekende veemarkten in België waar allerlei runderen worden verkocht, van slachtkoeien, slachtstieren en weidekoeien tot meststiertjes.

Vleeskoeien.jpg

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze specialist:

André Schouten

Backoffice medewerker
T: +31 73 624 20 13 E: a.schouten@paligroup.nl