In- en verkoop

In- en verkoop kalveren

Bij PALI Group besteden we veel zorg en aandacht aan de selectie en inkoop van kalveren. In Nederland hebben we keus genoeg, want er worden veel kalveren geboren. Dat heeft alles te maken met de grote zuivelindustrie in Europa. Zo lang we koeien nodig hebben voor hun melk, zullen er ook kalveren zijn.

Een half miljoen per jaar

PALI Group zorgt jaarlijks voor ruim een half miljoen kalveren: 300.000 slachtkalveren en 200.000 kalveren die eerst nog moeten opgroeien. Het inkopen van de nuchtere kalveren doen we vooral bij Nederlandse en Duitse melkveehouders.

Selecteren en verzamelen

Het selecteren van kalveren doen we grondig. Dat gebeurt op één van onze verzamelcentra waar we ze indelen op gewicht, soort, klasse en algemene gezondheid. Zo kunnen we de kalverhouderijen het best passende aanbod doen. Eenmaal bij de kalverhouder groeien ze verder op tot ze zes tot twaalf maanden oud zijn.

Jonge kalveren en starters

De kalveren die PALI Group afneemt van de melkveehouderij en levert aan de kalverhouderij zijn minimaal 14 dagen oud. Sommige kalveren hebben dan alleen nog melk gedronken. Ze worden om die reden ook wel nuka’s, of ‘nuchtere kalveren’, genoemd. Er is ook een categorie starters. Deze dieren zijn tussen de 12 en 14 weken oud, zijn net ‘gespeend’, drinken geen melk meer maar worden gevoed met een mengsel van ruw- en krachtvoer.

Contracthouderijen en vrije kalverhouderijen

We leveren onze kalveren aan zorgvuldig geselecteerde kalverhouderijen. Met een aantal kalverhouders hebben we een contractafspraak. Maar we werken ook veel met ‘vrije’ kalverhouders. Met allemaal onderhouden we nauw contact. En allemaal kunnen ze rekenen op ons advies en onze ondersteuning. Bijvoorbeeld als het gaat om voeding. Zo werken we samen aan de kwaliteit en het rendement in de sector.

Meer weten over onze wijze van in- en verkoop van kalveren?