Identificatie & Registratie

Voor PALI Group staat de gezondheid van de kalveren voorop. Daar voeren we dan ook een strenge controle op uit. Een expert bekijkt alle dieren individueel en een veterinair uit het land van herkomst beoordeelt alle importkalveren nog eens extra. Op de verzamelcentra starten we al met het tracking en tracing systeem.

Veehandel-uniek I&R-nummer-DTZ7082.jpg

Traceerbaarheid door unieke ID CODE

Ieder dier binnen de EU heeft een oormerk met daarop een I&R-nummer voor de identificatie en registratie. Dit oormerk is vaak ook voorzien van een barcode waardoor we de labels kunnen scannen en de diernummers digitaal kunnen opslaan. Hierdoor zien we in elk stadium van het leven van het dier heel eenvoudig waar het zich bevindt en waar het is geweest.

We weten waar de dieren geboren zijn, welke koe de moeder is, zelfs welke veewagen ze vervoerd heeft en wie de chauffeur was. Alle vervoersbewegingen van het dier worden inzichtelijk gemaakt. Dit is erg belangrijk om snel inzichtelijk te krijgen hoe de dierstromen zijn geweest bij een uitbraak van besmettelijke dierziekten.

Dierbewegingen door Europa

Het Sanco TRACES systeem van de EU maakt inzichtelijk welke dieren op welke veewagen onderweg zijn in Europa. Het systeem laat zien waar de dieren vertrokken zijn en waar ze naar toe gaan en wat eventueel de halteplaats is. Op het moment van vertrek weet de ontvanger zelfs al wat er gaat komen.

Ook alle diernummers staan in het digitale certificaat van het Sanco TRACES systeem. Voor alle import kalveren van bij SKV aangesloten bedrijven geldt dat deze gegevens ook zijn opgenomen in het Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren (GTSKV).

veehandel-vervolgregistratie-DTZ6464.jpg

kalverhandel-eigen selectiecentrum_DTZ6560.jpg

Startkalveren

Naast de verkoop van nuchtere kalveren is PALI Group ook gespecialiseerd in het leveren van uniforme koppels startkalveren. Deze dieren zijn door deskundige bedrijven opgefokt en we vervoeren ze in speciaal geselecteerde leeftijdsgroepen naar houderijen van (jong) rosé kalveren. Wij zorgen hierbij voor de vervolging van de identificatie en registratie én we vullen het aan met de medicijnregistratie van de vorige houder.

PALI Group wil samen met de rest van de keten het antibioticagebruik inzichtelijk maken én terugdringen. Dit is uiteindelijk ook beter voor de gezondheid van ons allemaal.

Deskundige ondersteuning

Door de jaren heen hebben we samen met specialisten van buitenaf een perfect systeem ontwikkeld om alle dierbewegingen in beeld te krijgen. We kunnen daardoor voor iedere veehouder de identificatie en registratie van de veestapel verzorgen. Als de veehouder een machtiging aan ons geeft, kunnen we de I&R-meldingen voor het betreffende UBN volledig verzorgen. Van aanvoermelding tot aan de afvoer- en slachtmelding toe.

Ook kunnen we via e-mail een bedrijfsregister sturen en dat is bij startkalveren nog aangevuld met een medicijnregister.

Veehandel-I&R melding-DTZ6736.jpg

kalverhandel-handel in levend vee-DTZ5558.jpg

Machtiging voor I&R aan- en afvoer meldingen

Door aanpassingen in de regelgeving is het belangrijk dat de veehouder Paridaans & Liebregts machtigt om meldingen (m.b.t. aan- en afvoer in het I&R-systeem) te doen en informatieproducten (zoals paspoorten) op te vragen. Ook als dieren worden geleverd aan Vitelco is een dergelijke machtiging nodig. Deze machtiging kan verstrekt worden via de website van de RVO

De in te vullen gegevens voor Paridaans & Liebregts zijn:
BRS nr.: 201925022 | Postcode: 5222 AG | Huisnr.: 19 (Veemarktkade)

Voor Vitelco zijn dit: 
BRS nr.: 200434303 | Postcode: 5222 AE | Huisnr.: 21 (Veemarktkade)

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze specialist:

Wil Strik

Backoffice medewerker veehouderij
T: +31 6 51 55 88 40 E: w.strik@paligroup.nl