In- en verkoop varkens

PALI Group kan bouwen op jarenlange ervaring én een goede naam in de branche. We bieden onze klant echt toegevoegde waarde. De markt voor varkens is continu in beweging en wij zorgen ervoor dat we daar zitten waar de varkens op dat moment het beste renderen. We zorgen voor een snelle en correcte financiële afwikkeling.

Opgave levering varkens
veehandel_inkoop_biggen_DTZ3146.jpg

Biggen

We besteden veel zorg en aandacht aan de inkoop van biggen. Zo houden we altijd goed in de gaten waar de afzetmarkt behoefte aan heeft. We bemiddelen in (speen)biggen en zorgen ook voor de afzet van slachtbiggen. Doordat we de slachtbiggen vroegtijdig op uw bedrijf wegnemen verhogen we de gezondheidsstatus van het bedrijf en verlagen we de ziektedruk.

PALI Group draagt bij aan een transparante relatie tussen de vermeerderaar en de vleesvarkenshouder. Wij zetten ons in voor een sterke keten.


Vleesvarkens

Voor elk type varken zoeken wij de meest geschikte afnemer. We kunnen hierbij een beroep doen op een brede afzetmarkt, zowel in het binnenland als in het buitenland.

We zorgen voor een vlotte afwikkeling en op PALI Data geven we de leveranciers van de varkens alle slachtinformatie.

veehandel_inkoop_vleesvarkens_DTZ3479versie2.jpg
veehandel_inkoop_slachtzeugen_DTZ3897.jpg

Slachtzeugen

Op het verzamelcentrum brengen we de slachtzeugen meerdere malen per week samen. Van daaruit vervoeren we ze in volle wagens naar onze afnemers. Hierbij letten wij op de beste verwaarding, zodat PALI Group de leveranciers een zo hoog mogelijke prijs kan betalen.

Om het aantal diertransporten op het erf te beperken, nemen we op hetzelfde transport ook de slachtbiggen mee die er zijn.


Verkoop varkens

Wij verkopen op reguliere basis (speen/slacht)biggen, vleesvarkens en slachtzeugen. Voor veel varkenshouderijen in Europa zijn wij de vaste bemiddelaar en vertrouwen zij op onze constante aanvoer. Zodra wij weten wat de wensen zijn, vinden wij de weg naar het beste aanbod.

veehandel-verkoop-varkens-DTZ4530.jpg
Verkoop-varkens_DTZ3854.jpg

Eigen slachterij

Samen met de varkenshouderijen kunnen we zorgen voor de aanvoer van slachtvarkens die voldoen aan de volgende keurmerken: het Varken van Morgen en Beter Leven Keurmerk. Dankzij onze eigen slachterij en uitsnijderij beheersen we de hele keten.


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze specialist:

Mark Verstegen

Divisiemanager varkenshouderij
T: +31 6 53 49 34 59 E: m.verstegen@paligroup.nl