Inkoop bokken en moedergeiten

PALI Group koopt de jonge bokken en afgemolken moedergeiten van Nederlandse geitenhouderijen. We hebben rechtstreekse contacten met fokkers en houderijen. We adviseren ze ook persoonlijk om de dieren optimaal te verzorgen en alle processen zo goed mogelijk in te richten.

Opgave levering geiten
Veehandel-inkoop-lammeren.jpg

Lammeren

In Nederland worden er per jaar zo'n 80.000 lammeren geboren bij houders die geitenmelk produceren. De bokken zijn niet in te zetten bij de melkproductie en gaan daarom 4-5 dagen na de geboorte naar speciale geitenhouderijen.

PALI Group koopt de jonge, nuchtere bokken direct bij de melkproducenten in en brengt ze naar de geitenhouders. We stellen ons daarbij op als een echte partner en we adviseren de houder over hoe ze een goede, gezonde bok aanleveren.   


Volwassen geiten

In Nederland zijn er zo'n 350 geitenhouderijen en met de meeste daarvan heeft PALI Group contact. We kopen jonge bokken in en we zijn ook de vaste inkooppartner als hun melkgeiten zijn afgemolken.

Moedergeiten die geen of niet genoeg melk meer geven, worden in opdracht geslacht en het vlees verkopen we door.

Veehandel-inkoop-volwassen geit.jpg

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze specialist:

Henk Evers

Accountmanager geitenhouderij
T: +31 73 624 20 20 E: h.evers@paligroup.nl