INKOOP SLACHTGEITEN

PALI Group koopt slachtgeiten van Nederlandse geitenhouderijen en zorgt van A tot Z voor de optimale verwaarding van het dier. We hebben een adviserende rol voor de geitenhouders om de dieren optimaal te verzorgen en alle processen zo goed mogelijk in te richten.

Opgave levering geiten
Veehandel-inkoop-volwassen geit.jpg

Volwassen geiten

In Nederland zijn er zo'n 350 geitenhouderijen en met de meeste daarvan heeft PALI Group contact. We zijn een vaste inkooppartner voor slachtgeiten.

Ons geitenvlees verkopen we via Vitelco. Vitelco is onderdeel van PALI Group en heeft een zeer uitgebreid netwerk met meerdere verkoopvestigingen in Europa.


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze specialist:

Henk Evers

Accountmanager geitenhouderij
T: +31 73 624 20 20 E: h.evers@paligroup.nl