Actueel

Vitaal Kalf certificaat voor onze Vitelco kalverslachterij

Sinds dit jaar gebruikt de Nederlandse kalversector de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf, een nieuwe kwaliteitsregeling waarin de hele kalverketen is opgenomen. Dit betekent dat naast de kalverhouders, ook de transporteurs, verzamelcentra en be- en verwerkers deelnemen aan deze regeling.

De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is de regelhouder van Vitaal Kalf. De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) voert de controle, beoordeling en certificering van Vitaal Kalf uit.

Voorschriften voor de hele keten
Het SBK heeft voorschriften opgesteld over de kwaliteit van het jonge kalf, drinkwaterkwaliteit, hygiëne en antibioticagebruik. Maar ook de wettelijke verplichte controle op verboden stoffen en regels voor het transport, het slachten, wegen en classificeren van kalveren tot 8 maanden zijn opgenomen in Vitaal Kalf.

Onze Vitelco kalverslachterij Vitaal Kalf gecertificeerd
Onlangs heeft het SKV controles uitgevoerd op onze kalverslachterij in ’s-Hertogenbosch en vastgesteld dat de als Vitaal Kalf-gekenmerkte vleeskalveren van Vitelco worden geproduceerd in overeenstemming met de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. Begin van deze maand zijn ook onze Beter Leven keurmerken verlengd. We zijn erg trots op deze certificeringen. Kwaliteit en dierenwelzijn spelen nl. een ontzettend belangrijke rol binnen onze organisatie.

Voor meer informatie over het Vitaal Kalf certificaat of andere kwaliteitsnormen, kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsafdeling of de verkoopafdeling van Vitelco.

Meer informatie over Vitaal Kalf vindt u op de website van het SBK.