Actueel

PALI Geldrop en Vitelco BLK Ketenregisseur

Zowel PALI Geldrop als Vitelco hebben het certificaat Ketenregisseur behaald en zijn hiermee ketenregisseur voor de keten Beter Leven varkensvlees resp. kalfsvlees met 1 ster. Als ketenregisseur informeren PALI Geldrop en Vitelco de deelnemende BLK-gecertificeerde veehouderijen bij wijzigingen m.b.t. de door de Stichting Beter Leven keurmerk opgestelde criteria.

Dank aan onze veehouders
We zijn trots op dit resultaat en bedanken hierbij ook de deelnemende varkens- en kalverhouderijen. Onze veehouders staan immers aan de basis, door met alle zorg en aandacht varkens en kalveren te leveren die voldoen aan het Beter Leven keurmerk varken/kalf met 1 ster.

Onafhankelijke controles
Jaarlijks wordt ook door de ketenregisseur een controlebezoek gebracht aan de deelnemende houderijen. Daarnaast worden zowel PALI Geldrop, Vitelco als de houderijen geïnspecteerd door een onafhankelijke certificerende instelling voor de hercertificering van de behaalde certificaten.

Deelnemen aan de BLK keten
Nieuwe varkens- en kalverhouderijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de Beter Leven keten van PALI Geldrop of Vitelco kunnen dit kenbaar maken bij een van de accountmanagers van PALI Group. Deze zullen de houderij dan bezoeken voor een initiële controle en, indien er voldaan wordt aan de gestelde criteria, aanmelden bij de Stichting Beter Leven keurmerk en toevoegen aan de Beter Leven keten van PALI Geldrop of Vitelco.