Actueel

NVWA publiceert namen en welzijnsscores slachthuizen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op 29 augustus jl. de 3e naleefmonitor voor grote roodvleesslachthuizen gepubliceerd. In deze naleefmonitor worden voor het eerst de bedrijfsnamen bekend gemaakt, zodat duidelijk wordt hoe individuele slachterijen presteren op hygiëne en welzijn van de dieren vóór de slacht (in de periode 1 juli 2017 t/m 31 december 2017).

Enkele slachterijen waaronder Vitelco en PALI Geldrop (beiden onderdeel van PALI Group) hebben hiertegen vooraf bezwaar gemaakt via een kortgeding. PALI Group is vóór transparantie in de sector. Het bezwaar richt zich dan ook op de manier waarop de openbaarmaking nu gedaan wordt. Een klein aantal inspecties geeft in sommige gevallen een onevenredig beeld van het dagelijkse, permanente toezicht dat de slachterijen genieten. Het trekken van algemene conclusies op basis van een beperkt aantal inspecties vergt extra zorgvuldigheid. Geconstateerde tekortkomingen worden bovendien - onder het permanente toezicht van de NVWA - ter plekke direct gecorrigeerd met het oog op een onberispelijk product.

PALI Group is echter juist voorstander van meer transparantie om het consumentenvertrouwen een extra impuls te helpen geven. Daarom maken wij, ondanks de lopende behandeling van het bezwaar, de gegevens van beide slachterijen zelf openbaar.

Klik hier voor de slachthuisgegevens van PALI Geldrop.