Actueel

Nieuwe drenkingseisen voor import en export

Meerderheid van behoeftige kalveren moet water opnemen

Per 1 juni zijn transporten met jonge kalveren boven de acht uur vanuit Nederland weer mogelijk. Vee&Logistiek Nederland en de NVWA hebben een akkoord bereikt over de vereisten aan de drinkinstallatie. Deze eisen gelden zowel voor export als import van kalveren over een lange afstand.

Vanaf 21 december 2015 mochten geen jonge kalveren Nederland worden uitgevoerd naar bestemmingen verder dan acht uur rijden. De drinksystemen in de transportwagens voldeden niet aan de Europese transportverordening 1/2005, vond de NVWA, en waren derhalve niet geschikt voor jonge kalveren onder de twee maanden met een zuigbehoefte. Ook de drenkingsinstallaties bij importen voldeden niet in de ogen van de NVWA. Maar omdat het vervoersbewijs voor dit transport was afgegeven in het buitenland, liet de controle-instantie de import tot nu toe ongemoeid.

Praktijkproef opgestart
Om een drinksysteem in de veewagens te krijgen waar de NVWA wel zijn fiat aan kan geven, zijn Vee&Logistiek Nederland en Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) een proef gestart. In dit onderzoek zijn een aantal uitvoeringen van drinknippels in een vrachtwagen met kalveren onder praktijkomstandigheden getoetst. Het betreft verschillende uitvoeringen van nippels met en zonder speen. Ook werd bekeken wat een goede plek is van het drinkpunt, de ideale hoogte en het aantal drinkpunten per vierkante meter laadoppervlak. Doel was om een systeem te ontwikkelen waarbij de meerderheid van de behoeftige kalveren na negen uur transport via het drinksysteem water opneemt. De drinksystemen zijn op een veewagen van Jan van Mondfrans en de Pali Group getest. Na een goed werkend systeem te hebben uitgewerkt voor jonge kalveren, is dit toegelicht aan de NVWA via filmpjes en een demonstratie. De NVWA medewerkers hebben hiervoor een halteplaats bezocht waar kalveren na een transport van – in dit geval drieënhalf uur – arriveerden.

Op het filmpje is duidelijk te zien dat de kalveren massaal gaan drinken wanneer de vrachtwagen stopt en het drinksysteem wordt opgestart. Na een half uur is de grootste dorst gelest en na een uur liggen de meeste kalveren weer rustig in het stro. Raoul Maas van PALI Group constateert dat een demonstratie een goede manier is om de werking duidelijk te maken.

We hebben vaak in Den Haag overleg gevoerd over wat wel en niet zou werken. Pas als je het laat zien, raken mensen overtuigd. Waar het proces eerst stroperig verliep, is nu iedereen enthousiast.

Raoul Maas, divisiemanager transport

Kunststof speen met kruisgat 
Het gekozen systeem bestaat uit een kunststof nippel die over een bijtnippel of stiftnippel is geplaatst. Aan het uiteinde heeft de kunststof nippel een kruisgat. Een kruisgat werkt beter dan een vaste opening omdat een kruisgat zich direct sluit als het kalf stopt met zuigen. Vee&Logistiek Nederland hanteert als richtlijn dat de speen tussen 50 en 100 centimeter vanaf de laadvloer moet hangen. Het uiteinde van de speen moet minimaal op 10 centimeter afstand van het plafond hangen zodat het kalf er makkelijk bij kan. Ook adviseert de transportorganisatie om minimaal één drinkspeen per 3,5 vierkante meter laadvloer aan te brengen en minimaal twee spenen per compartiment.

De druk op het watersysteem moet zodanig zijn dat water vlot uit de speen komt bij zuigen. Dit is het geval wanneer de druk in het drinksysteem tussen de 0,5 en 3,5 ligt. Er mag geen water uit de speen lopen als het drinkwatersysteem aan staat. Dit kan gebeuren als de druk te hoog is. Bij inknijpen van de speen moet er direct water komen. Wanneer dit niet het geval is, is de druk te laag. De spenen moeten zodanig over de nippel bevestigd zijn dat ze tijdens transport niet loslaten en niet door de dieren losgetrokken kunnen worden. Ook moeten de spenen zodanig zijn aangebracht, dat ze de jonge dieren niet verwonden.

Opgenomen in werkinstructie
De NVWA neemt deze voorwaarden op in de werkinstructie zodat Nederlandse veewagens hierop gecontroleerd kunnen worden bij transporten van en naar het buitenland. Nieuwe veewagens die worden aangeboden voor het transport van jonge kalveren over lange afstand worden door de RDW gekeurd op de overeengekomen vereisten. Vanaf 1 juli 2017 heeft de RDW de instructies voor de drenkvoorzieningen aangepast en eist de NVWA dat de certificaten van nieuwe keuringen of herkeuringen hieraan voldoen.

Ook voor buitenlandse veewagens die kalveren over lange afstanden naar Nederland vervoeren, gelden de nieuwe specificaties voor drinkinstallaties. De specificaties gelden voor het transport over Nederlands grondgebied. In het buitenland wordt niet gewerkt met de Nederlandse specificaties. Maar omdat de NVWA de Europese transportverordening anders interpreteert, worden alle langeafstandstransporten die Nederland
aandoen geconfronteerd met de aanvullende eisen.

Bron: De Kalverhouder (jaargang 37, juni 2017)