Actueel

Ik geloof in hygiënisch werken

Na een BVD-uitbraak beseffen Erik en Renata Adriaans hoe belangrijk een goede bedrijfshygiëne is. Enerzijds om ziekten te weren, anderzijds om een ziekte-uitbraak binnen het bedrijf dood te laten lopen. Onder andere door gestructureerd met hygiëne bezig te zijn, lukt het hen om bijna iedere ronde in de groene groep te zitten wat betreft antibioticagebruik.

Het bedrijf van Erik en Renata Adriaans in Someren (NBr) is een standaard kalverbedrijf. Links en rechts na de erfingang ligt een stal. Gezien het smalle, maar lange bouwblok, ligt er nog een nieuwe stal helemaal aan het einde van de eerste twee stallen. Werken volgens het principe van schone-vuileweg is met deze erfindeling lastig, zoals eigenlijk op zoveel kalverbedrijven die de laatste twee decennia hun bedrijf hebben ontwikkeld. Toch hechten de ondernemers veel waarde aan hygiëne.

Ik geloof er in dat een goede hygiëne het verschil maakt op het bedrijf.

Erik Adriaans

Neus op de feiten
Vier jaar geleden werden de Brabantse kalverhouders met hun neus op de feiten gedrukt. Een vracht Duitse kalveren werd op drie plaatsen in Someren gelost, wat toen volgens de regels nog mocht. Op alle drie de bedrijven brak BVD type 2 uit. Op twee bedrijven al twee weken na aankomst. Op het bedrijf van Erik en Renata na ongeveer tien weken. Of het virus al in de kalveren zat, of dat het via een besmetting is overgebracht, weet Erik niet.

“Misschien had ik de insleep kunnen verhinderen, denk ik wel eens achteraf. Maar ik heb daarna wel kunnen voorkomen dat de ziekte het bedrijf is rondgegaan. Door goede hygiënemaatregelen te nemen, heb ik de uitbraak binnen één stal kunnen houden.” Erik is er van overtuigd dat hygiënisch werken voor elke besmettelijke ziekte zinvol is. Sinds die bewuste uitbraak heeft hij verschillende maatregelen getroffen die verdere verspreiding van ziekten moeten tegengaan.

Elk kalf eigen speen
Zo hebben alle kalveren die na aankomst niet willen drinken een eigen speen. Voorheen werden de spenen verplaatst van kalf naar kalf. Dat is nu verleden tijd. Ook houdt hij deelkoppels bij elkaar. Door ze niet te mengen, voorkomt hij dat bepaalde ziekten niet het hele bedrijf rondgaan. Daarnaast trekt hij elke dag een schone overall aan zodat ziektekiemen zo min mogelijk met de bedrijfskleding verspreiden. “Eigenlijk zou ik na elke voerbeurt een schone overall aan moeten doen.”

Renata vult aan dat ze de overalls wast op 90 graden Celsius. Hierdoor gaan alle ziektekiemen dood. In de tijd van de BVD-uitbraak hadden Erik en Renata aparte overalls en laarzen voor elke stal. Alle laarzen werden na iedere voerbeurt met heet water gereinigd en ontsmet. Dit doen de ondernemers op dit moment ook nog, hoewel ze niet meer voor iedere stal een eigen paar laarzen en overall hebben. De laarzen worden na iedere voerbeurt nog wel met heet water gereinigd.

Elke week leiding spoelen
Eenmaal per week spoelt Erik de melkleiding schoon met een alkalisch reinigingsmiddel op chloorbasis. En dat de voerkeuken er tiptop bij ligt, vindt hij niet meer dan vanzelfsprekend. Alle bezoekers gaan consequent door de hygiënesluis waar ze zowel bij binnenkomst als bij vertrek de handen moeten wassen. Erik vindt het normaal. Hij wil niet dat er ziektekiemen naar binnenkomen maar ook niet dat ziektekiemen van zijn bedrijf verspreid worden naar anderen.

Wat betreft het antibioticagebruik zitten de Somernaren fiftyfifty in de groene en oranje groep. Hygiënisch werken is een basis om structureler in de groene groep te komen maar het kost tijd, geld en energie en roept daardoor sneller weerstand op, zegt Erik. Ook de structuur van de sector speelt een rol. Doordat lang niet alle kalverhouders eigenaar zijn van de dieren, is het persoonlijke belang bij een goede hygiëne misschien net een tikkeltje minder.

Belang neemt toe
De kalverhouder vergelijkt de kalversector wel eens met andere sectoren, zoals die van zijn buurman (pluimveehouder) of varkenshouder even verder op. “Daar kom je de stal gewoon niet meer in.” De komende jaren zal het besef en belang van een goede hygiëne ook in de kalverhouderij verder toenemen, is zijn overtuiging: “Enerzijds om ziekten te weren, anderzijds om een ziekte-uitbraak binnen je bedrijf dood te laten lopen.”

Bron: De Kalverhouder (december 2017)