Actueel

Strengere milieueisen in Brabant kosten ondernemers de kop

Brabantse boeren moeten sneller dan verwacht strengere milieumaatregelen doorvoeren. Daardoor dreigt de hele agrofoodsector in de problemen te komen. ‘Straks kan een derde van de Brabantse veehouders de deuren sluiten.’

Emotionele taferelen waren het, op 7 juli in een overvol Provinciehuis van Brabant. Zo’n achthonderd boeren en andere ondernemers woonden in Den Bosch de stemming bij over de strengere regels voor de uitstoot van ammoniak en fijnstof die de Provincie wil invoeren. Er werd een laatste poging gedaan om Gedeputeerde Staten te overtuigen dat sneller invoeren van die maatregelen (in 2022 in plaats van 2028) – een plan van gedeputeerden Johan van den Hout (SP) en Anne-Marie Spierings (D66) – desastreus uitpakt voor ondernemers in de provincie. Niet alleen voor boeren, maar ook voor een groot aantal ondernemers die een link hebben met de agrarische sector. In de weken voorafgaand aan de stemming, bleek wel hoe hoog het zit: de hashtagBoerenhorenbijBrabant was op Twitter zelfs een aantal uren trending topic

Dit kost omzet
Ook Martijn Paridaans, directeur van PALI Group, vreest de gevolgen van het naar voren halen van de strengere regels. Het familiebedrijf beschikt in Brabant over twee slachterijen: één voor varkens in Geldrop en één voor kalveren in Den Bosch. PALI Group biedt aan zeshonderd mensen werk. Paridaans haalt onderzoek aan waaruit blijkt wat voor gevolgen de sluiting van Brabantse veehouderijen kan hebben voor zijn bedrijf. ‘We slachten nu jaarlijks nog 350 duizend kalveren en vijfhonderdduizend varkens, waarvan 60 tot 70 procent uit Brabant zelf. Als er binnen de provincie minder vee beschikbaar komt, houden we slachtcapaciteit over. En dat kost ons omzet.’

De bedrijven van PALI Group liggen relatief dicht bij de landsgrenzen. Aanvoer vanuit Duitsland en België lijkt dan een voor de hand liggende oplossing. Maar dat stuit volgens Paridaans op grote bezwaren.

Wij exporteren vlees naar landen als de Filippijnen en China. En die landen eisen dat de dieren die wij verwerken, geboren en getogen Nederlands zijn.

Martijn Paridaans, Directeur PALI Group

Bij de kalveren speelt iets vergelijkbaars. ‘Wij werken in Nederland met een kwaliteitssysteem met hogere eisen dan in de ons omringende landen. Zo zijn er afspraken gemaakt over gebruik van antibiotica, vierkante meters staloppervlak en dergelijke. Op het moment dat we kalveren gaan importeren, is het voor ons onmogelijk om hard te maken dat we voldoen aan de eisen van onze afnemers. En die afnemers zouden het ook niet pikken als we op dit vlak concessies zouden doen.’

Ondernemersrisico: serieus?
De Provincie schaart de gevolgen van wat nu dreigt te gebeuren gemakshalve onder de noemer ondernemersrisico. Dit tot grote ergernis van Fransen en zijn collega-ondernemers. ‘De politiek zou voorspelbaar moeten zijn. Ook die in de provincie. Maar daarvan is nu geen sprake.’ Paridaans heeft inmiddels aan den lijve ondervonden wat dat betekent. PALI Group investeerde de laatste twee jaar nog fors in de slachterijen in Geldrop en Den Bosch. De informatie die nu bekend is, had het bedrijf toen nog niet. ‘We gingen er vanuit dat de situatie pas in 2028 zou veranderen. En dat we nog tien jaar de tijd zouden hebben om te zoeken naar innovatieve oplossingen om de pijn van de reductie te verlichten. Niet dus.’

De enige handreiking van de Provincie na alle kritiek is geweest dat de invoering niet acht jaar naar voren wordt gehaald, maar zes jaar. Maar voor Paridaans voelt dat als een doekje voor het bloeden. ‘We komen tijd en geld tekort om maatregelen te nemen.’ 

Geen gehoor bij Statenleden
Jan van Mourik van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging is teleurgesteld over de uitkomst van de stemming. Nu is het te hopen, zegt Van Mourik, dat de veehouders en andere ondernemers in elk geval bij de uitvoering van de plannen nog actief worden betrokken. Ondertussen werkt de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging aan de opzet van een Taskforce innovatie en agrofood. Gedachte daarachter is dat met alle kennis die innovatieve Brabantse bedrijven voorhanden hebben, gewerkt gaat worden aan een alternatief om de milieudoelen te halen. Maar dan zonder ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid in de agrofood-sector.

Bron: VNO-NCW
Het hele artikel leest u op de site van VNO-NCW.